Tervezés és partnerség


A Vásárhely 2030 Stratégia Hódmezővásárhely városának és lakosságának fejlesztési programja, ezért azt a városban élő lakosok és az itt tevékenykedő intézmények, gazdasági szereplők, civilek bevonásával készítjük el. 

A  Vásárhely 2030 Stratégia (V2030) részvételi folyamatban a  tervezés és végrehajtás során a partnerségi akciók révén biztosított az információk kölcsönös átadása, a következtetések visszacsatolása és a partneri/érintett csoportok különféle fejlesztési és működési szempontjainak rugalmas érvényesítése, az érintettek bevonása.

A V2030 a 2014-2020 időszak Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatát is magában foglalja. Az ITS megállapításait, annak értékelését és a V2030 helyzetelemzését és helyzetérékelését figyelembe véve a társadalmasítási folyamat a következőképpen zajlik:

  • Kérdőív a lakosság és a város intézményei számára

    2021. július 31 – augusztus 31. között bonyolítottuk le. A Kérdőívek menüpontban foglaltuk össze a kérdőívezés kérdéseit.

  • Munkacsoport ülések

    A V2030 öt stratégiai célja és tervezési dimenzióját figyelembe véve szerveztünk helyi szakemberekből, szakmai szereplőkből álló munkacsoportokat.

  • Workshopok

    Civil és gazdasági szereplők számára workshopkat tartottunk 2021. szeptember 15-én és 16-án